ABP Pensioendagen Arnhem

Pensioen bekeken door de ogen van generatie Y

Dat generaties van elkaar verschillen, is goed te merken wanneer het over ons pensioen gaat. De babyboomers hebben er ongetwijfeld over nagedacht maar hoe zit dat met generatie Y (geboren tussen 1985 – 2000)? Als vertegenwoordigers van de Y-generatie sloten wij aan bij een informatiesessie over pensioenen.

Informatiesessie op 14 juni: trainees in gesprek met ABP-vertegenwoordiger en P&O’ers

Deze werd georganiseerd door onze afdeling P&O in samenwerking met het ABP. In een open gesprek kwamen vragen aan bod als ‘pensioen, wat is dat?’ en ‘wat zijn jullie verwachtingen?’. Niet geheel onverwacht zijn wij daar nu nog niet actief mee bezig. Waarschijnlijk komt dit door de abstracte relatie tussen wat je nu betaalt en wat je in de toekomst krijgt. Wel vragen wij ons af of we voor of na onze 80ste verjaardag met pensioen kunnen gaan en of er tegen die tijd überhaupt nog wel zoiets bestaat als een pensioen?

In het gesprek kwamen termen voorbij als ‘dekkingsgraad’, ‘collectieve risicodeling’, ‘waardeoverdracht’, ‘keuzemogelijkheden’ en ‘zeggenschap’. Het ABP spiegelde ons voor dat zij momenteel het op-drie-na-beste pensioen ter wereld bieden. Hoewel dat een geruststellende gedachte is, kregen wij ook te horen dat het huidige pensioenstelsel onder druk staat en dat er grote veranderingen aankomen. De gedachte bestaat om individueel zeggenschap en keuzevrijheid te vergroten. Waar dat leidt tot een flexibeler pensioenstelsel juichen wij dit van harte toe, maar vooralsnog blijft het onzeker wat de toekomst ons brengt. Martijn Aslander was er diezelfde middag in de ‘spreekshow kennisdelen’ in ieder geval duidelijk over: pensioenen bestaan in de toekomst niet meer, een basisinkomen (misschien) wel. Mooi is dat…

Onder invloed van de veranderende arbeidsmarkt – met meer (tijdelijke/flex) contracten en ZZP’ers – kwamen wij tot de conclusie dat niet alleen ons pensioenstelsel, maar ons gehele inkomensstelsel drastisch aan het veranderen is. Daardoor bestaat er veel minder zekerheid dan vroeger. Dit leidde tot een gesprek over de mate van zekerheid die wij als generatie Y nodig hebben. Gelukkig kunnen wij leven met een stuk minder zekerheid, mits andere partijen – zoals o.a. hypotheekverstrekkers – daarin met ons meebewegen. Vanuit de gedachte om mee te bewegen sloot het ABP af met informatie en discussie over nut en noodzaak van het generatiepact. Het generatiepact is een (bijvoorbeeld 80/90/100) regeling om medewerkers geen 100% maar 80% te laten werken, tegen 90% loon, met 100% pensioenopbouw. De gedachte daarachter is om ruimte te creëren voor instroom van jonge medewerkers. Ook over het generatiepact is vast en zeker het laatste woord nog niet gesproken.

Naschrift van de site van het VNG: De cao stimuleert gemeenten te kijken naar de mogelijkheden van een generatiepact. De in de cao genoemde vorm (de zogenoemde 80/90/100-regeling) is daarbij één van de mogelijkheden. De cao verplicht gemeenten niet om een generatiepact te sluiten.

Deel dit initiatief via:

Log in om te reageren op dit bericht.

Plaats als eerste een reactie op dit bericht