Acties en structurele pensioenafspraken bij de provincie Groningen

Na een succesvolle pensioenweek met pop-up store, persoonlijke gesprekken en presentatie van het ABP en de afdeling P&O blijft het pensioen een actueel thema.

Jouw pensioen: wat er nog meer up-popt

 

 

Na een succesvolle pensioenweek met pop-up store, persoonlijke gesprekken en presentatie van het ABP en de afdeling P&O blijft het pensioen een actueel thema. Vitaal, tevreden en gemotiveerd blijven werken tot de pensioenuittreding. Dat is de bedoeling. Duidelijkheid over de financiële situatie en de mogelijkheid om deze te beïnvloeden dragen zeker bij aan een duurzame loopbaan. Hierbij een overzicht van alle acties die P&O dit jaar heeft uitgerold en een vooruitblik naar wat er nog gaat komen.

 

 

Sinds het begin van dit jaar heeft de afdeling Personeel en Organisatie van de provincie Groningen de volgende acties uitgevoerd:
Scholing PO

 

 • In een presentatie zijn de personeelsadviseurs uitgebreid geïnformeerd over de consequenties van de Wet Pensioencommunicatie en de drie lagen van informatiestroom. (pensioen1 2 3) In april en juni zijn de personeelsadviseurs en collega’s beleidsmedewerkers in twee kennissessies met een ABP-adviseur bijgepraat over het ABP-keuzepensioen, het Nabestaandenpensioen en de mogelijkheden van Mijn ABP.
 • Als voorbereiding op de komst van de ABP pop-up store zijn in de tweede week van september nog twee snelle kennissessies gehouden.

Netwerken

 

 • Via het secretaresseplatform zijn alle medewerkers benaderd per email. Daarin werd aandacht gevraagd voor de Pensioenpluim-acties en kregen de medewerkers de mogelijkheid zich aan te melden voor de individuele pensioengesprekken met een ABP-pensioenvoorlichter of voor de twee plenaire presentaties op 13 en 14 september.
 • Ook het Jongerenplatform (JoPla) is benaderd met een pensioenverhaal dat aangepast was op de behoeften van deze specifieke groep van medewerkers (tot en met 35 jaar). Twee jonge collega’s zijn gevraagd hun ervaringen van de driedaagse pensioenactie kort op te schrijven (zie bijlage). Deze teksten vormen de basis voor een discussie over pensioenen, die het Jongerenplatform in oktober zal voeren.
 • Er is ook contact opgenomen met de afdeling Personeel en Organisatie van Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en daar is ook aandacht gevraagd voor onze pensioenacties.

Algemene communicatie medewerkers

 

 • Vanaf de maand juli zijn er regelmatig berichten op ons Intranet geplaatst over het belang van de eigen pensioensituatie. Verder zijn medewerkers herinnerd aan pensioenen door fysieke en digitale banners op strategische plaatsen in het provinciehuis. Bij alle koffieautomaten (ook op de buitendienstlocaties) zijn speciale posters opgehangen, waarin aandacht werd gevraagd voor de komst van de ABP pop-up store.
 • Op Intranet hebben wij een vaste groep ‘Pensioenkennis vergroten’ aangemaakt. Daarin wordt het pensioennieuws, de pensioenchecklijst, de handleiding voor Mijn ABP en andere berichten rondom pensioenen geplaatst.
 • In het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers is structureel een presentatie over het ABP-pensioen opgenomen. Een goed ingevoerde collega geeft hier meerdere keren per jaar een presentatie over.

Pop-up store

 

 • De ABP pop-up store is op 12 september om 09.00 uur in gebruik genomen. De feestelijke opening werd gehouden door het afdelingshoofd (Bart Corporaal) van de afdeling Personeel en Organisatie. Zoals te zien op de foto’s, was het op dat moment heel druk rondom de pop-up store. Als een van de jonge leidinggevenden in de organisatie vertelde hij over het belang van het pensioen als een van de HRM-instrumenten om de duurzaamheid van de medewerkers te vergroten. Het pensioen is niet iets van de toekomst. Het kan morgen al nodig zijn als een medewerker ziek of arbeidsongeschikt wordt of komt te overlijden.
 • Het resultaat van de acties: er was heel veel belangstelling in de ABP pop-up store, de plenaire presentaties trokken volle zalen (meer dan 100 deelnemers). De beleidsmedewerkers die gaan over arbeidsvoorwaarden zijn veel benaderd per mail over pensioen gerelateerde onderwerpen. Samen met de ABP-pensioenvoorlichter hebben wij geconstateerd dat relatief veel jongere collega’s actief hun pensioeninformatie kwamen halen. Uit ons onderzoek bleek dat veel medewerkers voor het eerst ingelogd hebben in Mijn ABP. Wij hebben veel enthousiaste reacties ontvangen van de medewerkers en hun leidinggevenden. Het werd gewaardeerd dat je op laagdrempelige wijze het gesprek aan kon gaan met een P&O-er en ABP-pensioenvoorlichter, het was een prettige manier om deze gesprekken te faciliteren. Herhaaldelijk is de wens geuit om regelmatig met vergelijkbare acties te komen.

 

Wat zit er nog in het vat?

 

 • er zijn 75 individuele pensioengesprekken ingepland met de ABP-pensioenvoorlichter (de laatste gesprekken zijn eind januari 2018 geboekt) en de nieuwe aanmeldingen stromen binnen.
 • Levensfaseambassadeurs: (Twee collega’s die met andere collega’s in gesprek gaan)
 • In oktober gaan de collega’s van de Jongerenplatform een discussie over het pensioen met elkaar aan

Een reflectie op de pensioenacties van een jonge collega

Pensioen – ABP

 

Later komt vanzelf, zo was mijn eerste gedachte toen ik een uitnodiging voor een kennisbijeenkomst van het pensioenfonds ABP zag. Toen ik in de bus richting huis een artikel las over dekkingsgraden en het solidariteitsbeginsel, en ’s avonds bij Nieuwsuur ook nog eens een stevig debat volgde over de pensioenleeftijd, was mijn primaire gedachte toch wel wat veranderd. In de dagen erna kwam het besef dat ik dit voor mij onontgonnen gebied toch maar eens nader moest gaan verkennen. Als eerste stap hiertoe heb ik mij daarom opgegeven voor de pensioenbijeenkomst binnen de provincie.

Ik moet zeggen dat mijn beeld wel wat werd bevestigd wat betreft de gemiddelde leeftijd van de deelnemers. Met name de ietwat oudere medewerker oriënteert zich op de mogelijkheden van ‘het naar voren halen van het pensioen’ of het ontlopen van een plafond om zo door te kunnen blijven werken. Dit is natuurlijk ook heel begrijpelijk. En het is volgens mij ook gewoon zo dat veel regelingen rondom het pensioen relevant worden wanneer de pensioengerechtigde leeftijd nadert. Toch viel het mij op dat ontzettend veel keuzes in het leven van invloed zijn op deze uitkering. Ook de uitspraak dat Nederland een van de betere pensioenstelsels van de wereld heeft, intrigeert mij. Het lijkt me interessant om een factcheck op deze stelling los te laten met een aantal collega’s van de provincie. Misschien een leuke activiteit voor het Jongerenplatform (Jopla) om zo met elkaar eens de pensioenen in te duiken. Om te bezien of er voor ons tegen die tijd überhaupt nog geld in kas is, of dat we en masse moeten investeren in een tweede huis als appel(tje) voor de dorst.

Wanneer ik inlog op MijnABP, zie ik dat ik vanaf het moment dat ik 67 jaar en 3 maanden ben, €30,- pensioen per maand ontvang. Voor mij op dit moment dus (gelukkig) genoeg reden om nog een tijd bij de provincie aan de slag te blijven!

 

 

 

 

Deel dit initiatief via:

Log in om te reageren op dit bericht.

Plaats als eerste een reactie op dit bericht