Pensioenvoorlichting bij Stichting Swalm & Roer

Het ABP geeft op locatie bij Swalm & Roer individuele pensioenvoorlichting.

Onderwijsstichting Swalm & Roer is het bevoegd gezag van 23 scholen voor primair onderwijs. Dit zijn 22 ‘reguliere’ basisscholen, en 1 basisschool voor speciaal onderwijs, met in totaal 5.620 leerlingen en 510 medewerkers. De scholen zijn gelegen in de gemeente Roermond en de gemeente Roerdalen.

Op woensdag 20 januari 2016 en woensdag 3 februari 2016 geeft Fabian Schumans (ABP)individuele pensioenvoorlichting voor de medewerkers werkzaam bij Swalm & Roer.
Het uitgangspunt hierbij is:

Keuzes maken, dat doet u zelf!

Het pensioen is in grote lijnen geregeld. Veel staat vast. Maar er zijn allerlei punten die u zelf bepaalt. Wanneer u stopt met werken bijvoorbeeld. Of u dan helemaal stopt of voor een deel van uw werkweek. Of u uw nabestaandenpensioen wilt inruilen voor een hoger ouderdomspensioen. U kiest zelf.

De afdeling P&O van Swalm & Roer ondersteunt met dit initiatief haar medewerkers bij het maken van deze keuzes. Hier wordt door de medewerkers altijd goed gebruik van gemaakt. De aanmelding geschiedt digitaal.

Deel dit initiatief via:

Log in om te reageren op dit bericht.

Plaats als eerste een reactie op dit bericht