Pensioenvoorlichting bij de gemeente Rheden

Wij vinden het belangrijk dat medewerkers zich vroegtijdig in hun pensioen verdiepen, zodat zij weten waar zij straks aan toe zijn en welke keuzes zij nu kunnen maken.

De gemeente Rheden organiseerde in de maanden november 2016 en maart 2017 samen met ABP een groot aantal activiteiten. Daarmee geven we invulling aan de Wet op de pensioen- communicatie en onze zorgplicht als werkgever. Wat is er allemaal georganiseerd en hoe hebben we dit gedaan?

Voorbereiding

P&O heeft samen met Communicatie een communicatieplan opgesteld. De volgende middelen zijn ingezet om de medewerkers te bereiken:

 • Presentatie in het teammanagersoverleg over de noodzaak van pensioenvoorlichting en de wijze waarop dit vorm gegeven wordt.
 • Op verschillende momenten aankondigingen op intranet van de ABP pop up store.
 • Aankondiging op intranet van de voorlichting “Pensioen… ver-van-mijn-bed-show of niet”.
 • Alle medewerkers van 55 jaar en ouder hebben een uitnodigingsmail ontvangen van de voorlichting “Zo zit dat met je pensioen”.
 • Twee weken van te voren zijn posters opgehangen bij alle koffie automaten over de APB pop up store en de voorlichtingen.
 • De burgemeester is gevraagd om de ABP pop up store te openen en een korte toespraak te houden. Hiermee wordt het belang van tijdig nadenken over het pensioen benadrukt.
 • Om nog meer medewerkers te “lokken” is het medewerkerskoor van de gemeente Rheden (het Takkenkoor) gevraagd om op te treden bij de opening.

Een aantal medewerkers van P&O heeft de workshop “Mijn ABP” gevolgd. Hierdoor weten zij alles over Mijn ABP en kunnen zij hierover voorlichting geven.

ABP pop up store

 • Op 14 en 15 november 2016 stond de ABP pop up store in de Raadzaal van het gemeentehuis. Hier konden de medewerkers binnenlopen en vragen stellen over hun pensioen en uitleg krijgen over de werking van Mijn ABP. De pop up store is bemand door medewerkers van P&O en de relatiemanager van het ABP. Ongeveer 50 medewerkers hebben een persoonlijk gesprek gehad over hun pensioen.
 • De ABP pop up store is feestelijk geopend door de burgemeester. Het Takkenkoor heeft een speciaal op het onderwerp afgestemd optreden gegeven. De opening is door 200 medewerkers bijgewoond.
 • De voorlichter van het ABP heeft op 15 november twee voorlichtingssessies  gegeven. “Zo zit dat met je pensioen”  voor medewerkers van 55 jaar en ouder en “Pensioen… ver-van-mijn-bed-show of niet” voor iedereen die meer wil weten over het pensioen. Deze voorlichtingsbijeenkomsten zijn door 55 resp. 50 medewerkers bezocht.
 • Alle bezoekers van de pop up konden meedoen met de pensioenquiz. 30 medewerkers hebben meegedaan met de quiz. De twee winnaars zijn hebben de dag erna in het zonnetje gezet en hebben hun prijs (ABP cadeaubox) uitgereikt gekregen.

Vervolg

 • In het digitale introductiemagazine voor nieuwe medewerkers is de link naar Pensioen 1-2-3 opgenomen.
 • Op intranet is informatie geplaatst over het belang van  pensioen met links naar mijn ABP, Pensioen 1-2-3 en mijnpensioenoverzicht.nl.
 • Medewerkers zijn uitgenodigd om een afspraak bij P&O te maken om verder te praten over het pensioen.

ABP pop up store “light”

 • Diverse medewerkers hebben gevraagd om een extra pensioenvoorlichting. Op 30 maart 2017 is de ABP pop up store “light”georganiseerd in de Raadzaal. Het thema was “Reisburo ABP: Boek hier de langste vakantie van uw leven”. De aankleding en de posters hebben we zelf ontwikkeld.
 • Medewerkers konden de gehele dag binnenlopen voor een gesprek over hun pensioen en uitleg over mijn ABP. Hiervan hebben 20 medewerkers gebruik gemaakt
 • De voorlichter van het ABP heeft de voorlichtingssessie “Zo zit dat met je pensioen” gegeven. Deze bijeenkomst is door 35 medewerkers bezocht.
 • Deze dag is bekend gemaakt via aankondigingen via intranet en posters bij alle koffie automaten.

Het resultaat

De pop-up store heeft bijgedragen aan het bewustzijn van pensioen bij medewerkers. Waar medewerkers veelal met de reactie kwamen”maar pensioen is nog zo ver weg”, “ik moet nog door tot mijn 67e en ben daar helemaal niet mee bezig” of “had ik mij partner aan moeten melden waar ik al lange tijd mee samenwoon?”, gingen zij nu weg met het bewustzijn dat zij zelf aan het roer staan met keuzes in hun pensioen.

Deel dit initiatief via:

Log in om te reageren op dit bericht.

Plaats als eerste een reactie op dit bericht