Provincie Drenthe daar werkt je pensioen!

De Provincie Drenthe organiseerde samen met ABP een groot aantal activiteiten. Naast de Pop-up store ontwikkelde de provincie eigen communicatiemiddelen om meer aandacht te vragen voor pensioen.

“Bij de provincie Drenthe vinden we het belangrijk dat medewerkers weten hoe het zit met hun pensioen.”

Jong en Oud! Pensioen is niet iets van later. De vraag is niet meer “Op welke leeftijd of datum ga je met pensioen?”, maar “Met welk inkomen?” Omdat het ook belangrijk is om zaken als nabestaanden-pensioen goed te regelen is pensioen een (niet zo sexy maar wel belangrijk) onderwerp. Wij vinden het belangrijk dat medewerkers zich vroegtijdig in hun pensioen verdiepen, zodat zij weten waar zij straks aan toe zijn en welke keuzes zij hebben. Ook nu.

De Provincie Drenthe organiseerde in de maanden juli tot en met september 2016 samen met ABP een groot aantal activiteiten. Daarmee geven we invulling aan de Wet op de pensioen- communicatie en onze zorgplicht als werkgever. Wat is er allemaal georganiseerd?

 1. Het team P&O heeft samen met team Communicatie een communicatieplan opgesteld, om via diverse kanalen onze medewerkers te bereiken.
 2. Ter voorbereiding op de ABP pop-up stand en het verhogen van de kennis op het thema pensioen hebben we als team P&O in de maand juli twee bijspijker sessies gehouden met het ABP: 1) Pensioen, zo zit dat: introductiecursus ABP voor personeelsadviseurs en 2) Keuzes maken rondom pensioen: verdiepingscursus ABP voor personeelsadviseurs.
 3. Ook hebben personeelsadviseurs en adviseurs arbeidsvoorwaarden de kennisdagen van het ABP bij Van der Valk in Assen bijgewoond, waar we door het verhaal van ABP en de contacten met collega’s uit het netwerk steeds meer inzicht kregen in de keuzes die gemaakt kunnen worden.
 4. Er is een speciale pensioenflyer ontwikkeld die iedere medewerker in zijn postvak heeft ontvangen. Deze flyer neemt de medewerker mee in het pensioen, tips en de activiteiten die de provincie organiseert.
 5. Op 22 augustus hebben we het Pensioenplein via ons intranet gelanceerd. Dit is een speciaal ingerichte huisnetpagina waarop relevante informatie (zoals een filmpje, links naar ABP en regelingen) staat over pensioen. We hebben hiervoor extra aandacht gevraagd op de homepage door prikkelende stellingen te publiceren.
 6. Op 29 augustus organiseerde de provincie met ABP een groepsbijeenkomst voor medewerkers. Medewerkers werden in een sneltreinvaart meegenomen in de wereld van hun eigen pensioenpot. Circa 50 medewerkers woonden deze bijeenkomst bij.
 7. Op 8 september organiseerde de provincie het Broodje Pensioen voor het team P&O, het management en teamleiders. Deze bijeenkomst werd belegd met een dikke laag malse en verse pensioen informatie. Zo hebben we gewaarborgd dat leidinggevenden eerste vragen kunnen opvangen, maar vooral dat ze inzien dat het belangrijk is om medewerkers te attenderen op alle activiteiten en de pop-up-stand. Je hoeft het niet allemaal zelf precies te weten als leidinggevende, maar je moet wel weten waar jouw medewerker terecht kan!
 8. Enkele dagen voor de pop-up stand is de pensioenquiz verstuurd aan alle medewerkers. Door een aantal vragen te beantwoorden kreeg de medewerker een analyse van zijn eigen status: van ‘je weet er niks van’ tot ‘zo hee, jij bent goed voorbereid!’. Hiermee werd bevestigd dat Pensioen niet iets is dat je pas na je vijftigste bekijkt.
 9. Het ABP kwam van 13 tot en met 15 september naar het provinciehuis met de pop-up stand. Medewerkers konden hier naar binnen lopen om zich te laten informeren over de opties die er zijn binnen hun pensioen. De stand werd mede bemand door onze eigen collega’s, zowel adviseurs als collega’s van personeels- en salarisadministratie.
 10. Tijdens het broodje pensioen en de pop-up store dagen werd de provincie ondersteund door een gepensioneerde pensioenvoorlichter van ABP. Dieper liggende vragen als “heeft een lease auto effect op mijn pensioen” of “ik heb in het buitenland pensioen opgebouwd hoe zit dat” konden door hem worden beantwoord. Wij konden hem als expert inzetten tijdens onze pensioencampagne.
 11. De ABP pop-up stand werd op 13 september geopend door de kersverse concernmanager Bedrijfsvoering van de provincie Drenthe. Tijdens de opening werd benadrukte de bewustwording en de mogelijkheden die het grootste pensioenfonds van Nederland medewerkers biedt. Aan de medewerker die het verst weg zit van het pensioen en de medewerker die het dichtst bij het pensioen zit werden petit four uitgereikt (zie foto). De opening werd ook gecommuniceerd via ons interne Huisnet. Iedere dag bezochten ca. 20 a 25 medewerkers de pop-up store.
 12. We hebben speciale ABP pennen laten drukken die bij de pop-up stand werden uitgedeeld. Beetje jammer dat de drukker “APB” in plaats van ABP op de pen had gezet… gelukkig waren we zo ruim op tijd dat de herstelde versie nog voor de 13e september arriveerde!
 13. Bij de koffie (die overigens lekkerder was dan de eigen koffie) kregen medewerkers een vers ABP-koekje.
 14. Iedere dag werd aan de prijswinnaar van de pensioenquiz de speciale ABP cadeaubox uitgereikt.
 15. Van 13 tot en met 15 september waren er ook individuele sessies met een ABP pensioenvoorlichter. Medewerkers hadden we gevraagd we om zich voor te bereiden op deze sessies. “Bekijk bijvoorbeeld je meest recente pensioenoverzicht op MijnABP en denk eens na over jouw wensen.” Verder hebben wij medewerkers aangeraden om eerst de groepsbijeenkomst bij te wonen. Zo’n 20 gesprekken hebben plaatsgevonden.
 16. 18 en 31 oktober zijn er nog extra individuele sessies met een ABP pensioenvoorlichter. Ook deze sessies waren binnen enkele dagen volgeboekt. Totaal zijn er dan een 40-tal gesprekken gevoerd.

De pop-up store heeft bijgedragen aan het bewustzijn van pensioen bij medewerkers. Waar medewerkers veelal met de reactie kwamen “maar pensioen is nog zo ver weg”, “ik moet nog door tot mijn 67e en ben daar helemaal niet mee bezig” of “had ik mij partner aan moeten melden waar ik al lange tijd mee samenwoon?”, gingen zij nu weg met het bewustzijn dat zij zelf aan het roer staan met keuzes in hun pensioen. We zijn als provincie zelfs een stap verder gegaan om medewerkers ook aan te geven dat zij zich niet alleen moeten richten op het ABP-pensioen. Ook op mijnpensioenoverzicht.nl kregen enkele medewerkers in de pop-up store inzicht in pensioen dat zij elders hebben opgebouwd. Ook hebben we zaken meegegeven als: het nabestaande pensioen, het eigen vermogen als eventuele overbrugging bij (keuze)pensioen, een ander belastingtarief na je aow, een goed verdienende partner, vrijval van een eventuele hypotheek waardoor er minder financiële lasten zijn, levensverwachting en de vrijheid in keuzes die medewerkers kunnen maken bij ABP.

Onze samenleving verandert immers voortdurend en medewerkers hun pensioen verandert mee. En er is veel onzekerheid. Maar 1 ding is wel zeker: Hoe jonger je nu bent, hoe verder weg de basispensioenvoorziening, de AOW, komt te liggen. De AOW-leeftijd ligt nu op 67 jaar, maar gezien onze toenemende levensverwachting zal deze steeds hoger worden.

Daarom is het belangrijk dat medewerkers hun opgebouwde pensioenpot bij de provincie als werkgever, het ABP, kent en beheert. Deze aanvullende voorziening kunnen medewerkers als enige beïnvloeden. Zij zijn dan ook degene die de keuzes maken over hun eigen ABP pensioenpot!

Hoe nu verder?

In de maand november organiseert de provincie een pensioen puzzeltocht voor jongeren. In deze avontuurlijke trektocht gaan jongeren door de organisatie en halen zij pensioeninformatie op. Tijdens deze puzzeltocht zoeken zij ook de “wist je datjes” op van het gebouw. Met deze activiteit worden jongeren uitgedaagd om na te denken over de toekomst van hun pensioen.

Deel dit initiatief via:

Log in om te reageren op dit bericht.

Plaats als eerste een reactie op dit bericht