SCP: “Werkgevers voelen verantwoordelijkheid, maar maatregelen duurzame inzetbaarheid blijven uit”

Veel werkgevers voelen de verantwoordelijkheid om hun werknemers langer aan het werk te houden, maar nemen niet altijd maatregelen. Dat blijkt uit het rapport ‘Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017’

Gezond en productief doorwerken

Duurzame inzetbaarheid is het centrale thema in de publicatie van het SCP: “mensen zijn duurzaam als zij gezond en productief kunnen doorwerken tot aan hun pensioen”.  Werkgevers vinden het steeds vaker belangrijk dat hun werknemers langer doorwerken. Ondanks de wens om hier mee aan de slag te gaan, laten cijfers van het SCP zien dat werkgevers nog onvoldoende maatregelen nemen om hun werknemers langer door te laten werken.

Financieel fit

Als pensioenfonds is ABP graag een partner bij thema’s als duurzame inzetbaarheid. We richten ons op de financiële fitheid (of gezondheid) van werknemers. De financiële gezondheid van werknemers wordt niet altijd gezien als voorwaarde om langer door te werken. Toch is het minstens zo belangrijk: wij zijn ervan overtuigd dat wanneer een werknemer financieel fit is, hij langer kan blijven werken.  Een werknemer is financieel fit als hij inzicht heeft in en overzicht over zijn financiële situatie, en daarmee het gevoel heeft grip te hebben op zijn leven.  Daarnaast biedt de ABP-pensioenregeling mogelijkheden om ervoor te zorgen dat uw werknemer langer kan doorwerken, zoals deeltijdpensioen.

 ‘Een fit pensioen’

Mentale en fysieke gezondheid zijn thema’s in de campagne ‘een fit pensioen’ om het belang van fitheid in het algemeen (langer, gezonder doorwerken) te onderstrepen. In tegenstelling tot financiële gezondheid, worden op deze thema’s door werkgevers al regelmatig actie ondernomen.  Zo is het gemakkelijker om een fitnessabonnement aan te bieden dan een gesprek aan te gaan over financiële gezondheid van een werknemer. ABP wil  voor werkgevers en werknemers hierin een toegevoegde waarde kunnen bieden. Het thema ‘een fit pensioen’ komt terug in de ABP Pensioen Pop-up store, de mobiele stand die u kunt reserveren om uw medewerkers te informeren over hun pensioen. Voor vragen kunt u terecht bij uw relatiemanager. Meer informatie over de campagne en direct reserveren >

Lees het rapport
Het volledige rapport ‘Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017’ vindt u op de site van SCP.

Deel dit bericht via: